CENTAR ZA MULTIMEDIJU

procesi video produkcije

Cilj predmeta je upoznavanje osnovnih principa video produkcije, definiranje zapisa i prijenosa slike i zvuka u kroz sve faze produkcije

Nastavnici :

Ivan Rajković predavač
Dinka Radonić predavačica