CENTAR ZA MULTIMEDIJU

obrada slike zvuka videa

Stjecanje osnovnih znanja iz područja interaktivnih medija koji koriste sliku, zvuk i video.

Nastavnici :

Ivan Rajković predavač
Dinka Radonić predavačica