CENTAR ZA MULTIMEDIJU

digitalna fotografija

Studenti će biti osposobljeni za fotografiranje korištenjem osnovnih fotografskih tehnika. Upoznat će se s osnovnim principima stvaranja fotografija i digitalne obrade fotografija.Osposobiti studenta za osnovne fotografske procese i prakse u medijima i njihovoj primjeni u multimedijskom okruženju. Steći vještine analitičkog razumijevanja i tumačenja djela.

radovi studenata:Nastavnici :

Milan Bajić predavač
Dragan Savić laborant