CENTAR ZA MULTIMEDIJU

stručni i specijalistički studiji

informatički dizajn – elektoničko poslovanje – dizajn i multimedija